Skip to main content

Over ons

Sinds de start van het G-voetbal bij HOSV in 1992 werd het G-team aangeduid met de sponsornaam: het Vrijlandteam. Sinds de komst van het jeugdteam in 2002 heeft de afdeling een naamswijziging ondergaan, namelijk ‘HOSV Friends’. Deze naam (Friends) past in onze ogen goed bij de doelstellingen die zijn vastgesteld.
HOSV staat in dit geval voor ‘Helden Op SportVelden’, terwijl dit bij de voetbalvereniging HOSV staat voor ‘Hoogwoud Opmeerse SportVereniging’.
 
Doelstellingen
De volgende doelstellingen zijn voor de HOSV Friends opgesteld:
 • Het plezier van de spelers staat in alles voorop;
 • Daarbij wordt getracht het opbouwen van de sociale contacten tussen de spelers onderling te bevorderen;
 • Met betrekking tot het voetbal wordt aandacht besteed aan de fysieke ontwikkeling van de spelers: zowel algemeen als voetbaltechnisch. Tevens is de ontwikkeling van het begrip van het voetbalspel bij de spelers ook een belangrijk item;
 • Optimale betrokkenheid van de ouders/ verzorgers bij de activiteiten van dit team.
 • Het bevorderen van positieve contacten tussen de ouders/ verzorgers tijdens de activiteiten. De jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen ouders & kinderen en het gezamenlijk afsluiten/ openen van het seizoen zijn twee momenten die mede met dit doel georganiseerd worden;
 • Door het wegvallen van de jeugdafdeling van vv HOSV is het onderdeel ‘integratie’ een stuk lastiger geworden, maar als doel blijft deze wel overeind staan.
Het eerste seniorenteam neemt deel aan de G-competitie van de KNVB.
Het tweede seniorenteam doet sinds januari 2013 ook mee met de G-competitie van de KNVB. 

Opgemerkt dient te worden dat in de periode december – februari uitgeweken kan worden naar de zaal.

Trainingen, wedstrijden en toernooien

Op zaterdag trainen de junioren JG1 van 09.00 - 10.30 uur. Op woensdagavond trainen senioren 1 & 2.

Voor een wedstrijd/ toernooi is de aanwezigheid een kwartier voor vertrek gewenst of een half uur voor aanvang van de wedstrijd/ toernooi, als deze thuis plaatsvindt. Na elke training/ wedstrijd/ toernooi wordt er gedoucht. Elke training/ wedstrijd/ toernooi wordt afgesloten met een gezamenlijk drankje.

Afmelden voor trainingen, wedstrijden en toernooien
Indien spelers niet aanwezig kunnen zijn, dient tijdig afbericht gedaan te worden, bij voorkeur een week van tevoren en uiterlijk vrijdagavond via de begeleiding en/of groepsapp. 

Bij noodgevallen kan op zaterdag vanaf 09.00 uur afbericht gedaan worden via telefoon 0226-351053 of bij de begeleiding.

Begeleiding
De begeleiding is in principe bij alle wedstrijden en trainingen aanwezig en zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. Indien zij niet aanwezig zijn, neemt de trainer(s) deze taak op zich.
Indien spelers niet aanwezig kunnen zijn, dient men zich af te melden via de begeleiding of groepsapp.
 
Het vervoer van en naar de wedstrijden/ toernooien zal de begeleiding in overleg met de ouders regelen. Uitgangspunt hierbij is: samen uit en samen thuis. In principe vertrekken we ook altijd bij HOSV, tenzij anders aangegeven en na goed overleg met de begeleiding.

Kleding
Elke speler van de HOSV Friends krijgt een trainingspak en sporttas in bruikleen. Per team zijn er afspraken rondom het wassen van het wedstrijdtenue.

Bij het einde van het lidmaatschap dient het trainingspak, wedstrijdtenue (indien in eigen bezit) en de sporttas ingeleverd te worden. Ouders/ verzorgers zorgen ervoor dat deze spullen gedurende het lidmaatschap in goede staat blijft.

De spelers dienen in trainingspak naar de training/ wedstrijd te komen en de sporttas te gebruiken voor hun persoonlijke spullen. We willen erop wijzen dat de spullen alleen hiervoor gebruikt mogen worden. Hoe groot de verleiding ook mag zijn om het privé te benutten. Naast gewone voetbalschoenen (en scheenbeschermers!) is gebleken dat tevens voor de pupillen goede zaalschoenen gewenst zijn.

In principe wordt gedurende het seizoen geen kleding gewisseld. Rondom het bestellen van nieuwe kleding volgt de informatie nog.

Aanwezigheid ouders/ verzorgers
Aanwezigheid van ouders/ verzorgers tijdens wedstrijden en trainingen wordt als positief en gewenst ervaren. Echter, het kan zeker bij de jeugdspelers de nodige afleiding en/ of verwarring veroorzaken. Daarom hiervoor een paar spelregels voor trainingen en wedstrijden. Deze zijn mede geboren om het teamgevoel en de onderlinge contacten te vergroten.

Buiten:

 • Zodra de kinderen zijn omgekleed verlaten de ouders de kleedkamer en blijven de kinderen met de begeleiding en/ of trainers wachten tot iedereen klaar is. Gezamenlijk gaan ze naar het veld.
 • Gedurende de training kunnen de ouders/ verzorgers de verrichtingen van het team aanschouwen vanuit de kantine of vanaf de banken die buiten bij de kantine staan geplaatst. De training wordt altijd afgesloten met een partijtje. De ouders mogen dit aanschouwen, zoals dat ook bij de wedstrijden gaat (zie hieronder).
 • Tijdens wedstrijden kunnen de ouders aan de lange zijde van het veld, indien aanwezig achter de omheining, plaatsnemen.
 • Tijdens wedstrijden worden de spelers gecoached (gestuurd) door de begeleider. Om verwarring te voorkomen is het beter als ouders/ verzorgers zich beperken tot het enthousiast supporteren van de kinderen, maar daarbij dus niet coachen.
 • Bij ongelukjes in het veld wordt dit in eerste instantie opgevangen door de begeleider. Indien zij het nodig achten wordt eventueel de ouder erbij betrokken.
 • Na de training en/ of wedstrijd zijn ouders/ verzorgers in de kleedkamer aanwezig om de kinderen weer om te kleden (er wordt natuurlijk ook gedoucht!). Hierna verzamelen de kinderen aan één tafel voor hun drankje (bij voorkeur).

Afwijkende regels voor binnen:

 • Vanwege de beperkte ruimte in de sportzaal op de meibloem zijn er een tweetal uitzonderingen met betrekking tot de zaaltraining. Allereerst hoeven de ouders/ verzorgers de kleedkamer na het omkleden niet te verlaten en ten tweede kunnen zij de training niet aanschouwen in de sportzaal. Hiervoor is deze te klein. In plaats daarvan kunnen zij in een kleedkamer gezellig een bakkie koffie doen.
 • Indien er getraind of gespeeld wordt in een sporthal geldt hetzelfde als buiten.