Skip to main content

Disclaimer

U wordt verzocht de informatie over ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Privacy beleid
HOSV stelt uw interesse in de vereniging en uw bezoek aan haar website zeer op prijs. Bij HOSV willen we dat u uw persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor ons belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat wij op bepaalde momenten informatie van u nodig hebben. Persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van ons te ontvangenis het mogelijk dat wij die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt ons in staat u de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of downloadt, is het mogelijk dat wij uw bezoek nagaan, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit ons inzicht in het onderdeel van onze website dat u hebt bezocht. De informatie die wij van u hebben verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekken wij niet aan derden. De website kan links bevatten naar andere dan de HOSV-website. HOSV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.
 
Algemene voorwaarden
INFORMATIE OVER ONZE WEBSITE WORDT 'ALS ZODANIG' VERSTREKT ZONDER ENIGE WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK. HOSV WIJST, DAARTOE GERECHTIGD DOOR DE WET, ALLE GARANTIES AF MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, DE GARANTIE VAN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
HOSV STAAT NIET BORG VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID VAN TEKST, GRAFISCHE AFBEELDINGEN EN LINKS, EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DAARIN AANWEZIGE FOUTEN OF OMISSIES AF.
HOSV wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade.
HOSV geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat HOSV instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo'n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. Onze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.
De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.
 
Aan HOSV gezonden informatie
Wanneer u HOSV informatie of materiaal toestuurt, verschaft u HOSV het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat HOSV geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.